L’aplicació que avui es presento ens serveix per motivar als nostres alumnes ajudant-nos del seu comportament tant a dins com a fòra de l’aula.

Class Dojo és una plataforma de gestió d’aula que permet establir quines accions valorar com a positives i quines com a negatives.

Una vegada accedim al nostre compte que podem crear de manera gratuïta, procedirem a registrar els nostres alumnes. Cadascún d’ells tindrà un avatar que posteriorment podrà customitzar al seu gust.

El següent pas serà crear les icones dels elements que volem premiar positivament i els que no. Aquest treball el podem realitzar conjuntament amb tota la classe, d’aquesta manera tots participen i s’estableix una espècie de contracte de bones pràctiques.

Finalment, ens quedaria imprimir unes targetes que serviran com a codi d’accés pels nens i nenes.

Acabat doncs la fase de configuració ja podem començar a donar punt positius o negatius als nostres alumnes d’una manera ben divertida.

Aquesta eina ens pot ajudar a fomentar bones actituds vers els companys, el treball, l’actitut dels

Anuncis