Plickers ens ofereix una original aplicació per poder fer un seguiment sobre si els alumnes entenen el que s’està explicant a l’aula sense la necessitat de més eines que un smartphone i unes cartolines amb codis QR.

De sistemes de recollida de dades n’hi ha molts com l’excel·lent Kahoot, però Plickers és l’únic de l’actualitat que no necessita d’un ordinador o tablet per a cada alumne.

El funcionament és molt senzill. Després de descarregar l’aplicació d’Android o IOS haurem de donar d’alta la classe i assignar a cada alumne un codi QR que imprimirem en un full. Aquest codi disposa de quatre opcions de resposta diferent segons l’orientació en què posem el codi QR.

A continuació crearem en un ordinador les preguntes de resposta múltiple de la sessió que portarem a terme i les seves solucions.

1992590

Una vegada iniciem la classe anirem preguntant als alumnes les qüestions que haguem predefinit tot intercalant-les en la nostra explicació, després els alumnes aixecaran els codis QR amb l’orientació de la resposta que ells creguin correcta i el mestre amb un smartphone recollirà les dades amb l’ajuda de Plickers i la càmara del mòbil.

Plickers ens permet veure en temps real si els alumnes estan comprenent el que expliquem. No ens caldrà perdre el temps preguntant alumne per alumne, que a vegades es fa del tot etern i poc eficient. A part, els més tímids de la classe i que normalment no demanen torn de paraula també hi participaran ja que els codis són anònims. Pels alumnes és molt motivant ja que és una manera diferent de participar, una novetat i ho viuen com un joc.

Amb Plickers, en questió de segons tindrem una imatge del seguiment que estan fent els alumnes de les nostres explicacions per poder saber si hem de reforçar els conceptes que treballem o bé reorientar la manera de transmetre la informació.

Anuncis