Des de fa anys el món del videojoc és un element ben present en la vida dels nois i noies en edat escolar. De fet, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya en el seu informe sobre el consum i pràctiques culturals infantils, només un 10% de nens i nenes no juguen mai a videojocs. D’altra banda, el nombre de jugadors habituals es situa al voltant del 50%.

Aquesta realitat fa que vagin apareixent propostes per tal de vincular el món videojoc a l’educatiu, i certament, en els darrers anys n’hi ha hagut de molt interessants com la que ara presentaré.

Pixel Press és un projecte que es va iniciar l’any 2013 i que va poder obtenir finançament gràcies a una exitosa campanya de Kickstarter. Finalment, després de més d’un any de desenvolupament ha vist la llum la seva primera proposta anomenada Floors que ens permet, d’una manera molt senzilla, el disseny i la creació d’un videojoc de plataformes.

Amb Pixel Press Floors només hem de disposar d’un full sketch descarregable a la seva web, un llapis, una goma i un IPAD o Iphone amb l’App corresponent. Amb això, podrem dissenyar sobre l’sketch el nostre joc dibuixant uns codis prestablerts que posteriorment l’App els traduirà en un videojoc real per poder gaudir-ne.

Aquest sistema ens obre un interessant ventall de possibilitats educatives i ens permet incidir en aspectes com la creativitat, el pensament lògic, el treball en equip i la cooperació .

Les idees de Pixel Press no acaben aquí, i actualment estan desenvolupant dues propostes més com Quest i Tracks que haurem de seguir amb atenció.

A continuació us enllaço una guia d’ús i un petit vídeo introductori sobre aquesta aplicació.

Sketch Guide

Anuncis