Padlet és una eina 2.0 molt fàcil d’utilitzar i per tant molt adient per poder fer-ne ús a primària. L’aplicació ens permet crear murs col·laboratius arrossegant elements tals com imatges, vídeos, presentacions, arxius d’audio, pdf’s…

El menú que disposa és simple però ens ofereix les opcions de personalització necessàries. Podrem modificar el fons del tauler, la seva estructura, afegir un títol i una descripció i exportar-lo com a imatge, pdf, excel, codi QR o HTML.

Tot i la senzillesa de l’eina resulta molt funcional per a l’aula i la podem utilitzar per realitzar pluja d’idees, seguiments de projectes, línies del temps, presentacions i per compartir informacions i recursos entre d’altres.

Si bé Padlet ja fa força temps que és utilitzada en el sector educatiu ara és notícia per la seva nova proposta premium Padlet Backpack for Schools.
Aquesta actualització en permetrà, previ pagament de 45$ anuals, crear comptes d’estudiants il·limitats vinculats a un general d’escola. A més de millorar la privacitat, això ens permetrà assignar tasques als alumnes, supervisar les activitats que realitzin i millorar el treball cooperatiu entre alumnes d’un mateix centre. Properament també s’introduiran noves funcions com la integració amb Google Apps i diferents LMS, l’anàlisi a partir d’estadístiques i la creació d’informes per curs i alumnes.

En definitiva, una molt interessant i necessària actualització per a tots els usuaris d’aquesta funcional eina. 1442159_orig

Anuncis